CUORICINI


Gefüllte Nudelteigtaschen in Herzform mit glattem Rand.

SYNONYME:
Amore
✓ Cuore
✓ Cuoretti
Cuori
Cuori matti
👀 Cuoricini tricolore
➚ Valentine

  • .5em.r16.  • ✓ - registriert in der Sammlung
    👀 - gesehen bzw. fotografiert
    ➚ - info via externernem Link

    cuoricini