DITALINI RIGATI


Kleine sehr kurze gerippte Nudelröhrchen.


Region: Emilia-Romagna
SYNONYME:
➚ Anelli margherite
➚ Anelli margherite rigate
➚ Anelli ricci
Anelli rigati
Anellini ricci
➚ Ave rigate
➚ Avemarie
👀 Avemarie rigate
Biricchini
➚ Campanelline
Cannellini
Cannolicchi medi rigati
➚ Caporelli
➚ Corallini rigati
Coralli¹
Denti di cavallo
Denti di cavallo rigati
Denti di vecchia
👀 Ditali piccoli rigati
➚ Ditali rigati
➚ Ditali ziti rigati
✓ Ditalini
👀 Ditalini rigati grandi
✓ Ditalini rigati integrali
Elicotubetto
Ganghi di vecchia
✓ Garibaldini
Gnocchetti¹
➚ Grandine bucata
✓ Koraliki
Magghietti
➚ Margherite lisce
➚ Margherite rigate
👀 Mezzi ditali rigati
➚ Mezzi rigatini
👀 Mezzi tubetti lisci
Mezzi tubetti rigati
👀 Mezzi tubi rigati
➚ Nocciole rigate
➚ Padrenostri
➚ Pater rigati
Paternoster
👀 Paternosti rigati
➚ Paternostini rigati
Paternostri rigati
Patrinostreddi
Patrinostri
👀 Pisellini rigati
Sciviotti ziti rigati
✓ Subbiotti rigati
Tagliati di mezzani
➚ Tubetti
Tubetti lisci
👀 Tubetti regina
👀 Tubettini
Tubettini rigati
✓ Tubettone
Tubettoni

  • Emilia-Romagna..5em.5up.r16.  • ✓ - registriert in der Sammlung
    👀 - gesehen bzw. fotografiert
    ➚ - info via externernem Link

    ditalini rigati